1. Sözleşmenin Onaylanması

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook) aracılığıyla www.urfalikardesler.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden urfalikardesler.com sistemine üye olunabilir. Her urfalikardesler.com kullanıcısı, Urfalı Kardeşler Pide ve Kebap Salonu ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler

urfalikardesler.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda yemek siparişi verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

3. Urfalikardesler.com Kullanıcı Sistemi

 • Her urfalikardesler.com kullanıcısı,  e-posta adresi ile “şifre”ye sahip olur.
 • Her kullanıcının urfalikardesler.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem urfalikardesler.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır. 
 • “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde urfalikardesler.com, talep üzerine kullanıcıya yeni şifre verecektir.
 • Kullanıcıların belirlemiş oldukları urfalikardesler.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla kullanılacaktır.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri

Kullanıcı, urfalikardesler.com hizmetlerinden yararlandığı sırada, 

 • Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde urfalikardesler.com üyeliğinin sona erebileceğini;
 • Kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;
 • Urfalikardesler.com tarafından verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının urfalikardesler.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;
 • Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü urfalikardesler.com'un sorumlu tututalamayacağını;
 • Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek zararlardan urfalikardesler.com’un sorumlu olmayacağını;
 • Kurallara aykırı davrandığı takdirde urfalikardesler.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
 • urfalikardesler.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini;
 • urfalikardesler.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

6. Kullanım Amacı

Kullanıcılar, urfalikardesler.com sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

9. Kanuni Zorunluluklar

İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler urfalikardesler.com sorumluluğu dışındadır ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır.

10. Ürün Teslimatı

Ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, urfalikardesler.com sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

12. Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü:

urfalikardesler.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri urfalikardesler.com Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az 1 (1) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta urfalikardesler.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.

13. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Eskişehir Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

14. Yürürlük

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

15. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.